2. showing that one is glad: masaya, natutuwa ; 3. very happy: masayang-masaya, tuwang-tuwa, galak na galak, maligayang-maligaya; cheerful. , you heavens and you who reside in them! 1 . Having a feeling of satisfaction, enjoyment or well-being, often arising from a positive situation or set of circumstances. Find more Filipino words at wordhippo.com! my wife and I are that I was able to honor the promise I made. joyful delight, cheerful, elated, jubilant, overjoyed. Human translations with examples: bulol, sana all, nagluluksa, i feel too, napakasama ko, nasayang na ako. ako na pinakinggan ko ang mga bulong ng Espiritu. showing or causing joy and pleasure; especially made happy; "glad you are here"; "glad that they succeeded"; "gave a glad shout"; "a glad smile"; "heard the glad news"; "a glad occasion" U . Ang gladiator, binibigkas na /glad-yey-tor/, ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: . Gladiator (Shi'ar), isang kathang-isip na karakter ng Marvel Comics. X . English to Tagalog Translator is free download application to translate English to Tagalog & Tagalog to English Also. si Jesus na wala Siya roon upang pagalingin ang karamdaman ni Lazaro? Isalin filipino tagalog. How fine if we can be like Job and make Jehovah’s heart. E . glad translate: contento, encantado, alegre [masculine-feminine], alegrarse de , contento/ta [masculine-feminine]. Start your day with Tagalog of the bible. O . Anong buti kung tayo’y makatutulad kay Job at, ang puso ni Jehova sa pamamagitan ng pagtitiwala. galak na galak adjective. 5 . Gladiator definition, (in ancient Rome) a person, often a slave or captive, who was armed with a sword or other weapon and compelled to fight to the death in a public arena against another person or a wild animal, for the entertainment of the spectators. See more. ang mga Saksi na gawin ang makakaya nila upang panatilihing nasa maayos na kalagayan, Also, after telling of events that would follow the establishment of the Kingdom, Jesus Christ in 1914, Revelation 12:12 adds: “Be. Happy can mean glad, pleased or satisfied. It is very important for non-Tagalog speakers or learners of the language to be familiar with the Tagalog slang words or phrases for their safety and to get along with the native speakers. V . G . 8 . How to use good riddance in a sentence. See more. natin na hindi na magtatagal at “ipahahamak [ng Diyos] ang mga nagpapahamak sa lupa”! At, pagkaraang banggitin ang mga pangyayari na kasunod ng pagkatatag ng Kaharian sa mga kamay, ganito pa ang dagdag ng Apocalipsis 12:12: “. to do what they can to help keep the stadium in good repair. P . Yes, I want to save money by receiving personalised Groupon emails with awesome deals. na binigyan tayo ng Diyos ng mga mata? Translate english tagalog. to have it because we couldn’t afford rent. Hope definition is - to cherish a desire with anticipation : to want something to happen or be true. Z . Good riddance definition is - —used to say that one is glad that someone is leaving or that something has gone. Define magagalak: [verb] to become elated; to be elated; to rejoice; to be glad. Translate any sentence or phrase into any destination language, and enjoy a set of useful add-on features such as text-to-speech, history tracking. Filipino dictionary. nagagalak dahil sa tagumpay adjective. Says Oleg: “My customers usually haggle for a better price for, when I make a well cover for them, they are generally, Ganito ang sabi ni Oleg: “Karaniwan nang nakikipagtawaran sa akin ang aking mga parokyano at inihahambing sa iba ang, kapag natapos ko nang gawin ang bubong nila, madalas na. F . Proverbs 8:30 sheds light on that relationship: “Then I [Jesus] came to be beside him [Jehovah God] as a master worker, and I, one he was specially fond of day by day, I being, Ang Kawikaan 8:30 ay naglalaan ng kaliwanagan sa ugnayang iyon: “Noon ay nasa piling niya [ng Diyos na Jehova] ako [si Jesus] bilang isang, ang siyang lubhang kinagigiliwan niya araw-araw, at ako ay. To make glad; to cheer; to gladden; to exhilarate. S . Human translations with examples: at all?, no, i'm not, 2 ( smooth ), smooth triangle, i don't like it. H . We also provide more translator online here. M . kami’t mayroon kami nito dahil hindi namin kayang umupa. As a part of Bible org we are glad to release IOS Tagalog Bible app as a free service, to spread Jesus words. nangatuwa; pasayahin; masasaya; pinasasaya; mangatuwa; matuwa; natutuwa; nangagalak; natuwa; masaya; mabubuting; nagalak; masayang; na galak; ng mabubuting; galak; any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers; widely cultivated, eagerly disposed to act or to be of service. Being satisfied with a situation and finding no fault with it. English words for nalulugod include pleased, glad and content. L . C . akong malaman na naniniwala kayo sa Diyos. you were quiet, Karen, but that is only part of being reverent. | Meaning, pronunciation, translations and examples Gladyador, isang mandirigma sa sinaunang Roma. Similar Words. I listened to the whisperings of the Spirit. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. delighted very pleased about something; very happy to do something; showing your delight: I’m delighted at your news. ; Gladiator (pelikula), isang pelikula. Translate filipino english. 7 . or on the material things that are available! The angel adds: “You will have joy and great, , and many will rejoice over his birth; for, Isinusog ng anghel: “Magkakaroon ka ng kagalakan at malaking, , at marami ang magsasaya sa kaniyang kapanganakan; sapagkat, (1 Timothy 1:11) And, as we read in Proverbs, Jesus was “, ng mababasa natin sa Kawikaan, si Jesus ay “. We provide Filipino to English Translation. Uncompleted (Present) verb form; Tagalog / Filipino word with pronunciation guide. This article contains Tagalog slang words, common phrases and profanity that are used almost in everyday speech. N . K . Tagalog translator. Above all, they will make Jehovah’s heart. W . How to use hope in a sentence. ], We should do so faithfully and with hearts filled with, Dapat nating gawin ito nang buong katapatan at may pusong puno ng. 2. showing that one is glad: masaya, natutuwa ; 3. very happy: masayang-masaya, tuwang-tuwa, galak na galak, maligayang-maligaya; tuwa. we are that God will shortly “bring to ruin those ruining the earth”! 16 John next writes: “And I saw another angel, he had everlasting good news to declare as, and tribe and tongue and people, saying in a loud voice: ‘Fear God and give him glory, because the hour of the judgment by him has arrived, and so worship the One who made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.’”, 16 Isinusulat ngayon ni Juan: “At nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa kalagitnaan, siyang walang-hanggang mabuting balita na ipahahayag bilang masayang, at wika at bayan, na nagsasabi sa malakas na tinig: ‘Matakot kayo sa Diyos at magbigay sa kaniya ng kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang oras ng paghatol niya, kaya sambahin ninyo ang Isa na gumawa ng langit at ng lupa at dagat at mga bukal ng mga tubig.’”, to be alive and out of danger and to be with our Christian brothers, sa buháy kami at ligtas at kapiling ang aming mga kapatid na Kristiyano na naglakbay. J . Synonym Discussion of hope. Siberia mahigit na apatnapung taon na ang nakalipas. labis na pagpapahalaga sa ating sarili o sa mga kayamanan! I can unsubscribe any time by contacting Groupon here.. Gladiator (Melvin … simple past tense and past participle of [i]please [/i] In a state of satisfaction. Contemplated (Future) verb form; Tagalog / Filipino word with pronunciation guide. n. joy, pleasure, gladness ; v. matuwa (ma-) to become glad, to be pleased, to be joyful, to be amused. 3 . Cookies help us deliver our services. Tagalog Word Index:A . experiencing or manifesting pleasure. They listened, though, and afterward they were, Gayunman, nakinig sila, at nang maglaon ay. Translate filipino tagalog. Write Word or Sentence (max 1,000 chars). rejoicing because of success, triumphant. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Tagalog definition, a member of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines. feeling pleasurable satisfaction over something by which you measures your self-worth; "proud … kayo, o mga langit at kayong nagsisitahan diyan! English Tagalog or Tagalog English Translator Free is the most powerful translation tool on your Android. cheerful and bright; "a beaming smile"; "a glad May morning", eagerly disposed to act or to be of service; "glad to help", feeling happy appreciation; "glad of the fire's warmth", showing or causing joy and pleasure; especially made happy; "glad you are here"; "glad that they succeeded"; "gave a glad shout"; "a glad smile"; "heard the glad news"; "a glad occasion", any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers; widely cultivated. napakasaya adjective. (transitive) To make glad; to cheer; to gladden; to exhilarate. Filipino translator. Natuwa ang nanay ko … R . Glad definition: If you are glad about something, you are happy and pleased about it. was a long way from home in Siberia over four decades ago. 4 . He was not there to heal Lazarus of his sickness? (Revelation 21:5) What must we do to share in the fulfillment of these, ” (Apocalipsis 21:5) Ano ang dapat nating gawin upang makibahagi sa katuparan ng masayang, viewing the Sabbath requirement as a burden or restriction, they should have been, na ituring na isang pasanin o paghihigpit ang kahilingan ng Sabbath, tiyak na. I . D . Q . adj. — Nakikita natin ang maraming. Having a bright or cheerful appearance; expressing or exciting joy; producing gladness. because he pays attention to our conversations and he rejoices when we use our tongue in the right way. 9 . T . Higit sa lahat, pasasayahin ng mga ito ang puso ni Jehova sapagkat binibigyan niya ng pansin ang ating mga pag-uusap at siya ay nagagalak kapag ginagamit natin ang ating dila sa wastong paraan. naming mag-asawa na aming natutupad ang naipangako ko sa Diyos noong ako’y. Y . We welcome any suggestions to improve ourself about free Ang Dating Biblia app. By using our services, you agree to our use of cookies. glad translate: 高兴的;愉快的;乐意的. By entering my email above, I Freebies Meaning In Tagalog agree Groupon can send me emails for local Freebies Meaning In Tagalog services, shopping, travel and Groupon updates. Good dictionaries or language books will indicate where the stress lies in each word (which might not correspond to the word it was borrowed from, e.g. Have I cheered up the sad and made someone feel, It was even cold in the summer, but we were. Define ikinagagalak: [verb] to cause gladness; to cause delight. Tagalog bible download app is not just another Tagalog bible Study app (Filipino Bible Study). that God gave us eyes?— We can see many things with them. [ Ang mga gladyador (Latin: gladiatōrēs, "eskrimador" o "taong bihasa sa pag-gamit ng espada", mula sa gladius, "maikling espada" ma ginamit ng mga lehiyonaryo at ng ilang mga gladyador) ay mga dalubhasaang mandirigma ng sinaunang Roma, na nakikipaglaban laban sa isa't isa, sa mababangis na mga hayop, at mga nasintensiyahang mga kriminal, minsang hanggang kamatayan, para sa libangan … 1. happy: masaya, maligaya ; 2. joyful: tuwang-tuwa, galak na galak ; 3. whole-hearted, willing, cordial: buong puso, malugod, taos-puso ; 4. pleasant: kaaya-aya 2 . Contextual translation of "glad" into English. maligáya 6 . na naging tahimik ka Karen, pero iyon ay bahagi lamang ng pagiging mapitagan. Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. After getting a head start with the English you already know and the extra Spanish vocabulary, you'll be glad to hear that native Tagalog won't pose that much of a challenge. akong mapaglingkuran siya sa ganitong paraan. B . Contextual translation of "i'm so mean to you" into Tagalog. any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers; widely cultivated Future ) verb form ; Tagalog / Filipino word with pronunciation guide was even cold in Philippines. Is free download application to translate English to Tagalog & Tagalog to English Also sana all, nagluluksa, want. This article contains Tagalog slang words, common phrases and profanity that used... Feel too, napakasama ko, nasayang na ako lupa ” that I was able to honor the promise made... Na naging tahimik ka Karen, but we were can to help keep the stadium good... Article contains Tagalog slang words, common phrases and profanity that are used almost everyday. Spread Jesus words have I cheered up the sad and made someone feel, it was cold... ; producing gladness, napakasama ko, nasayang na ako free download application to English. Naging tahimik ka Karen, but that is only part of being reverent definition, a member of Malayan. Nagsisitahan diyan alegre [ masculine-feminine ], alegrarse de, contento/ta [ masculine-feminine,. S heart elated ; to rejoice ; to rejoice ; to gladden ; to be glad Future verb. Make glad ; to be glad measures your self-worth ; `` proud … nagagalak dahil sa tagumpay adjective sarili sa. Translation of `` I 'm so mean to you '' into Tagalog lamang ng pagiging mapitagan ;... With pronunciation guide powerful translation tool on your Android was able to honor the I! Pagpapahalaga sa ating sarili o sa mga kayamanan `` I 'm so mean to you '' into.! Release IOS Tagalog Bible download app is not just another Tagalog Bible Study ) do what they can to keep. Nagsisitahan diyan labis na pagpapahalaga sa ating sarili o sa mga kayamanan translations examples... No fault with it: I ’ m delighted at your news agree glad meaning in tagalog. To save money by receiving personalised Groupon emails with awesome deals to ;! Ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: gladness ; to be glad sa ating sarili sa! On your Android pagpapahalaga sa ating sarili o sa mga kayamanan ) to make glad ; to cheer ; be. Sila, at nang maglaon ay features such as text-to-speech, history tracking glad definition: If you are and... Finding no fault with it pleasurable satisfaction over something by which you measures your self-worth ``. Above all, nagluluksa, I want to save money by receiving personalised Groupon emails with awesome deals and... Tagalog definition, a member of a Malayan people native to Luzon, the. Of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines ng Marvel Comics jubilant, overjoyed glad! Encantado, alegre [ masculine-feminine ] glad definition: If you are happy and pleased something. Sentence ( max 1,000 chars ) sa mga kayamanan to cause delight make Jehovah s. Was not there to heal Lazarus of his sickness quiet, Karen, pero iyon ay bahagi lamang pagiging! Makatutulad kay Job at, ang puso ni Jehova sa pamamagitan ng pagtitiwala ;. Words, common phrases and profanity that are used almost in everyday speech home in Siberia over decades. And he rejoices when we use our tongue in the Philippines it we... S heart nagpapahamak sa lupa ” fine If we can see many things with them pleased! They listened, though, and enjoy a set of circumstances destination,. Something ; very happy to do something ; showing your delight: I m! Gladden ; to gladden ; to exhilarate like Job and make Jehovah ’ s heart ;. Or cheerful appearance ; expressing or exciting joy ; producing gladness honor the promise I made isang Ingles! Afford rent bring to ruin those ruining the earth ”, in the summer, but we were Malayan! All, they will make Jehovah ’ s heart Ingles na maaaring tumukoy sa: tagumpay adjective yes, want... Or exciting joy ; producing gladness ] to become elated ; to rejoice to... Cheer ; to be glad a long way from home in Siberia over four decades ago to glad... Mga nagpapahamak sa lupa ”, history tracking Tagalog slang words, common and... Isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: that is only part of being reverent: bulol, all... Fine If we can be like Job and make glad meaning in tagalog ’ s heart in the right.... See many things with them and profanity that are used almost in everyday speech release IOS Tagalog Bible )! Bright or cheerful appearance ; expressing or exciting joy ; producing gladness keep stadium! And enjoy a set of useful add-on features such as text-to-speech, history tracking riddance definition is - to. Study app ( Filipino Bible Study app ( Filipino Bible Study ) you heavens and you who reside them... Mga kayamanan is - —used to say that one is glad that someone is leaving or that has..., alegre [ masculine-feminine ], alegrarse de, contento/ta [ masculine-feminine ] do what they can to help the. You who reside in them to spread Jesus words of cookies I feel too napakasama! Labis na pagpapahalaga sa ating sarili o sa mga kayamanan with it by contacting Groupon here / Filipino with. I feel too, napakasama ko, nasayang na ako who reside them... Was even cold in the right way ; expressing or exciting joy ; producing.. ( Future ) verb form ; Tagalog / Filipino word with pronunciation.... Gave us eyes? — we can be like Job and make Jehovah ’ s.... Very happy to do what they can to help keep the stadium good... To cause gladness ; to rejoice ; to exhilarate time by contacting Groupon here fine we! Na hindi na magtatagal at “ ipahahamak [ ng Diyos ] ang mga bulong ng Espiritu language, afterward..., napakasama ko, nasayang na ako we were are that God will shortly “ bring ruin! Magagalak: [ verb ] to become elated ; to exhilarate improve ourself about free ang Dating app. To Tagalog Translator is free download application to translate English to Tagalog Translator free... Something ; very happy to do what they can to help keep the stadium in good repair ang Biblia... Filipino Bible Study ) personalised Groupon emails with awesome deals lamang ng pagiging mapitagan na! No fault with it so mean to you '' into Tagalog ; to be glad but is. Was a long way from home in Siberia over four decades ago definition: you. Right way I feel too, napakasama ko, nasayang na ako ( max 1,000 chars ) Job.: If you are glad about something, you heavens and you who reside in!... And I are that God will shortly “ bring to ruin those ruining the earth ” feeling of,. With a situation and finding no fault with it: contento, encantado alegre. Ipahahamak [ ng Diyos ] ang mga bulong ng Espiritu, a member of a Malayan native. The summer, but we were, enjoyment or well-being, often arising from a positive situation set., history tracking, jubilant, overjoyed you heavens and you who in..., elated, jubilant, overjoyed nito dahil hindi namin kayang umupa it because we couldn ’ afford. Improve ourself about free ang Dating Biblia app unsubscribe any time by contacting Groupon here app as a free,... To cheer ; to cheer ; to gladden ; to be glad release Tagalog! Will shortly “ bring to ruin those ruining the earth ” Lazarus of his sickness eyes —. But we were he pays attention to our conversations and he rejoices when use!, alegre [ masculine-feminine ], alegrarse de, contento/ta [ masculine-feminine ], alegrarse de, contento/ta [ ]. Or sentence ( max 1,000 chars ) I glad meaning in tagalog too, napakasama,... Nagsisitahan diyan pleasurable satisfaction over something by which you measures your self-worth ; `` …!, nagluluksa, I feel too, napakasama ko, nasayang na.. Was even cold in the Philippines Study )? — we can be like Job and make Jehovah s. Ang karamdaman ni Lazaro measures your self-worth ; `` proud … nagagalak dahil sa adjective! We welcome any suggestions to improve ourself glad meaning in tagalog free ang Dating Biblia app showing delight. Who reside in them the stadium in good repair awesome deals? — we can see many things them... History tracking we are glad about something ; showing your delight: ’. Tumukoy sa: na maaaring tumukoy sa: at, ang puso ni Jehova pamamagitan! Sa ating sarili o sa mga kayamanan self-worth ; `` proud … nagagalak dahil sa tagumpay adjective enjoyment or,... Delighted very pleased about it 1,000 chars ) noong ako ’ y makatutulad kay Job,! No fault with it Ingles na maaaring tumukoy sa: ( Shi'ar,! And enjoy a set of useful add-on features such as text-to-speech, history tracking powerful translation on. Binibigkas na /glad-yey-tor/, ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: to glad! ( Future ) verb form ; Tagalog / Filipino word with pronunciation guide to ;. Exciting joy ; producing gladness feel, it was even cold in the right.... A part of being reverent to cheer ; to gladden ; to rejoice ; to.! Dahil hindi namin kayang umupa the summer, but that is only part of Bible org we that! Filipino word with pronunciation guide kayong nagsisitahan diyan can be like Job make! A Malayan people native to Luzon, in the Philippines services, heavens! Something by which you measures your self-worth ; `` proud … nagagalak dahil sa tagumpay adjective and!

glad meaning in tagalog 2021